Teorien skal lette og understøtte de praktiske øvelser. Derfor skifter undervisningen hele tiden mellem lektionerne i teorilokalet og lektionerne i skolevognen.

Køreuddannelsens indhold opdeles i 9 hovedafsnit:

Bilens indretning og udstyr.

  1. Manøvrer på lukket øvelsesplads.
  2. Køretøjets manøvre-egenskaber.
  3. Trafikantadfærd.
  4. Vejforhold.
  5. Grundregler for bilkørsel.
  6. Manøvrer på vej.
  7. Særlige risikoforhold i trafikken.
  8. Manøvrer på køretekniske anlæg.

Disse hovedafsnit er opdelt i underpunkter, der indeholder hovedmål og detaljerede delmål, som udgør retningslinjerne for undervisningen og danner grundlaget for bedømmelsen ved den praktiske og teoretiske prøve.

Derudover afspejler målene, hvad du skal vide og kunne efter endt undervisning for at kunne få kørekort. De enkelte krav er nøje beskrevet i Færdselsstyrelsens undervisningsplan.

Bilkørekortet kan du starte på 3 mdr. før din 17 års fødselsdag.​​

​Undervisningen skal mindst omfatte 
29 lektioner i teorilokale og 24 kørelektioner.

Kørelektionerne skal være fordelt på: -- 4 lektioner på lukket øvelsesbane.
-16 lektioner i kørsel på vej. -- 4 lektioner på køreteknisk anlæg.

Det er dog elevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner - udover det anførte obligatoriske mindste lektionsantal - eleven skal have- inden den praktiske prøve skal aflægges