Start på vores hold i 2024 og bliv kørelærer til nov dec  2024 Ring og hør nærmere på 75 45 11 45 (info@down-town.dk) og kom gerne på besøg for at se, om det kunne være noget for dig at blive kørelærer.
Kørelærer aspiranter kommet helt fra Kolding, Ålborg, Odense, Sønderborg, Århus og mange andre steder i Jylland for at blive uddannet kørelærere hos os i Esbjerg

Du kan få mere information om krav, pris, skema, indhold, eksamen m.v. herunder:

Informations møde om kørelærer uddannelsen ring til os på Køreskolen Down Town Skolegade 79 B Esbjerg, Tilmelding på telefon 75 45 11 45 eller via e-mail på info@down-town.dk

Krav

For at blive kørelærer skal du:

 • Være fyldt 24 år.
 • Have kørekort til bil, motorcykel, lastbil og hænger
 • Have erhvervs kørekort
 • Have gennemført et 120 timers avg kursus
 • Have gennemgået en godkendt kørelæreruddannelse*.
 • Have bestået en prøve for kørelærere.
 • Ikke være straffet efter straffelovens § 78 stk. 2 ( www.retsinfo.dk )
 • Have et rimeligt godt helbred - så du kan klare helbredskravene til erhvervskørekortet.
 • *En godkendt kørelæreruddannelse betyder at uddannelsen følger Trafikministeriets "Undervisningsplan for kørelæreruddannelsen"

Det er vigtigt at du

 • Har lyst til at undervise - dette er meget afgørende for at være kørelærer.
 • Har lyst til at være sammen med og samarbejde med andre mennesker.
 • Har en god psyke - så du kan holde hovedet koldt når det brænder på.
 • Er villig til at investere tid og kræfter på din uddannelsen - der er forholdsvis krævende.

Holdstart

Næste dag hold: Ring for holdstart

Næste aften hold: Ring for holdstart

Du er meget velkommen til at lave en telefonisk aftale (tlf. 75 45 11 45) om
et uforpligtende informationsmøde.
Bestået uddannelse giver godkendelse til at være kørelærer til personbil,
traktor. Eller motorcykellærer.

Undervisningen

Skemaet er foreløbigt:

Dag holdet
Mandag-onsdag fra 8.00-14.00 og torsdag 8.00-12.00.

Aften holdet
Mandag og onsdag fra kl 18.00 - 21.30 (lørdag kl 9.00 - 13.00)

Dette kan dog være fleksibelt, hvis holdet ønsker det. Tættere på eksamen, hvor I
også skal have praktisk kørsel, vil det i øvrigt blive noget mere omfattende.

Sted for undervisningen

Undervisningen foregår på Køreskolen Down Towns lokaler Skolegade 79 B og Esbjerg Manøvrebane Lillebæltsvej 61 begge steder er i Esbjerg
På vores kørelærerskole undervises du af erfarne kørelærere og bliver en aktiv del af stedets studiemiljø og praktiske hverdag og køreskole.
Der undervises efter de nyeste it-programmer på området i topmoderne lokaler udstyret med bl.a. pc og dataprojektor.
Der vil være stor mulighed for ansættelse eller samarbejde og rådgivning efter afsluttet uddannelse.

Pris

Husk, man får altid det man betaler for- dette gælder også for kørelæreruddannelser.
-Pris i alt for uddannelsen er ca. 75.000*, - kr. fordelt på 5/6 rater med 15.000,- for aften hold 10 rater a 7.500,- pr. måned betalt forud. Prisen dækker teori og kørsel, eksamensgebyr, prøvegebyr, manøvrebane, køreteknisk anlæg, mørkekørselskursus og materialer:

Tilmeldingen er bindende ved første semester (forprøven).

Prisen forudsætter at man består alle eksamener.
- Uddannelsens forventede længde: Start april/okt - Aflsut dec/maj* for dag hold 
- Uddannelsens forventede længde: Start april/okt - Afslut maj/dec* for aften hold
*(under forudsætning af beståede eksamener).

Forprøven ( 45 spørgsmål) er placeret i juni og december, den afsluttende eksamen er placeret i maj og december.

Prisen dækker teori og kørsel, eksamensgebyr, prøvegebyr, manøvrebane, køreteknisk anlæg, mørkekørselskursus og materialer:

Priserne på dagholdet er inklusiv undervisningsmateriale til en kostpris på 6.000,- kr. bestående af:

 • Undervisningsplan
 • Færdselslov med kommentarer (4 bind) inklusive rettelsesblade/opdatering
 • Detailforskrifter
 • Undervisningslære (pædagogik)
 • Omfattende kompendium i mekanisk fysik og køretøjslære
 • Teoribog
 • Omfattende kompendium med lektionsplaner

Du har kun 3 forsøg til eksamen, så vælg med omhu hvor du vælger at uddanner dig til kørelærer.

Eksamen

Eksamen består af to dele – en forprøve (del 1) og den afsluttende eksamen (del 2).

Forprøven

Forprøven (del 1) består af en

 • prøve i undervisningsplanen (45 spørgsmål - multiple choise).

For at bestå forprøven må du højst have 6 fejl

Ved prøven i undervisningsplanen, der er skriftlig, bliver der stillet 45 spørgsmål.​

​Eksempel på et spørgsmål ved forprøven:

Spørgsmål 19: I hvilke(t) af disse tilfælde må/skal havariblinket anvendes:

 1. Som supplement til advarselstrekanten ved fx. uheld (ja).
 2. Under afsætning af passagerer på steder, hvor standsning er forbudt (nej).
 3. I forbindelse med uventet kødannelse på motorveje (ja).
 4. I forbindelse med anden umiddelbar fare på veje uden for tættere bebygget område (ja).

Du har 3 forsøg til at bestå forprøven.
Efter 3. forsøg kan du ikke længere indstilles til prøve - og kan dermed ikke blive kørelærer.
Lad derfor være med at gå på kompromis med din uddannelse og valg af uddannelsessted.

Den afsluttende eksamen (del 2)

Den afsluttende eksamen aflægges i Fredericia med folk fra færdselsstyrelsen som censorer.
Prøver afholdes halvårligt maj/juni og november/december og består af 2 dele:

I teorilokalet skal du aflægge prøve i:

 • Undervisning af en elev i en teorilektion du trækker i prøvelokalet.
 • Egen viden om undervisning, færdselskundskab og køretøjteknik.

Skønner politimesteren og bilinspektøren, at du har en chance for at bestå den samlede prøve, skal du herefter aflægge 2. prøvedel.

I skolevognen skal du aflægge prøve i:

 • Undervisning af elev i øvelseskørsel, det kan f.eks. være "Kørsel i rundkørsel" eller "Kørsel ved siden af andre."

Du har 3 forsøg til at bestå den afsluttende prøve.
Lykkes det ikke i 3. forsøg har du ikke mulighed for at blive kørelærer, så vælg med omhu hvor du uddanner dig til kørelærer.

Når du består den afsluttede prøve og får din kørelærergodkendelse, gælder den i 5 år, hvorefter du skal have den fornyet.
For at få din kørelærerlicens fornyet, skal du på et 5 dages efteruddannelses kursus have en lægeerklæring, hvor du kan opfylde de helbredsmæssige krav, der er til erhvervschauffører.

Undervisningens form og indhold

Undervisningslære:

Du undervises i:

 • Undervisningsmetoder.
 • Undervisningspædagogik.
 • Brug af lektionsplaner.
 • Undervisning i teorilokalet.

 
Færdselslære:

Du undervises i

 • Færdselsloven
 • Kørekortbekendtgørelsen
 • Detailforskrifter for køretøjer m.fl.

Du er nødt til at have et meget godt kendskab til Færdselsloven (www.retsinfo.dk ) og en lang række andre love, forskrifter, bekendtgørelser og cirkulærer for at kunne arbejde effektivt som kørelærer.
Når du sidder i skolevognen og underviser er det nødvendigt, at du er besiddelse af stor paratviden.
Du skal vide, hvad færdselsloven siger om den færdselssituation, du aktuelt befinder dig i.

Vi giver dig en grundig undervisning i de regler, du skal kunne som paratviden.

Køretøjlære og mekanisk fysik.

Du undervises i

 • bilens mekaniske dele og dens indretning,
 • de fysiske kræfter der påvirker et køretøj under kørsel.

Du skal fx være i stand til at beregne, om en bil - i et givent sving med en given hastighed - kan køre i gennem svinget eller skrider ud eller vælter.
Vores undervisning har som mål, at du er "klædt ordentligt på" til kørelærereksamen.
Du lærer på baggrund af overheadplancher og fysiske modeller i undervisningen

En model er ofte fantastisk god til at forklare indviklede mekaniske emner på en enkel og letforståelig måde.

Undervisning i praktisk kørsel

Du skal lære at undervise elever i skolevognen.

Du skal igennem følgende undervisningsforløb:

 • 4 lektioner på lukket øvelsesplads,
 • 16 lektioner med elev på vej,
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatførekursus m.m.),
 • Træning i undervisning i skolevogn i Vejle (eksamensruter),
 • Træning i egenkørsel i skolevogn.

Personbil (B):

Du skal aflægge forprøve og 3 slutprøver (afsluttende eksamen) for at blive personbilskørelærer:

 • Undervisning af elev i en teorilektion.
 • Egenviden om køretøjet - færdselsregler - pædagogik m.m.
 • Undervisning af elev i en kørselslektion.

Undervisningprincipper og faciliteter

Vi anvender de allernyeste computerbaserede undervisningssystemer. Undervisning sker ved hjælp af PC, dataprojektor . Vi bruger også en række andre hjælpemidler (overheadprojektor, modeller, video, whiteboard etc.)

Under kørelæreruddannelsen har du i din fritid mulighed for at få adgang til vores topmoderne undervisningslokaler med pædagogiske hjælpemidler, hvor du kan træne sammen med dine holdkammerater.

Du får mulighed for at følge vores instruktører på manøvrebaner og glatbanekurser og selv instruere under deres opsyn.

Vores skolevogne er af mærket Seat, der er meget ideele som skolevogn.