Regler for ombytning fra udenlandsk til dansk kørekort

Hvis du har fået sædvanlig bopæl i Danmark og har et kørekort, der ikke er udstedt i et EU- / EØS-land eller på Færøerne, skal du inden 90 dage ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj i Danmark

I perioden på 90 dage må du kun køre i Danmark, hvis dit udenlandske kørekort er udstedt med latinske bogstaver eller er ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være udfærdiget af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil.

Følgende skal medbringe til køreskolen:

  • En lægeattest, som er udstedt af din egen læge
  • Et fotografi (farve eller s/h):

Billedet skal bl.a. være taget lige forfra, og andre detaljer skal være på plads, før kommunen kan godkende et billede til kørekortet.

  • Dit kørekort
  • Gyldigt pas
  • Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe gyldig opholdstilladelse (eller opholdsbevis, hvis du er EU-borger

Såfremt kommunen skønner det nødvendigt, skal der indhentes en oversættelse af det pågældende kørekort fra ansøgeren. En oversættelse vil som udgangspunkt være nødvendig, medmindre kørekortets tekst er trykt på engelsk, eller der er tale om et kørekort fra et EU- eller et EØS-land. Oversættelsen skal være udført af en translatør eller en oversætter, der er godkendt af Rigspolitiet.

Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Kontrollerende køreprøve

Ombytningen af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort kræver, at man skal op til en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve).
Der skal dog ikke aflægges kontrollerende køreprøve ved ombytning af kørekort udstedt i Australian Capitol Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Ukraine eller Schweiz.

Køreskolen Down Town har undervisning på forskellige sprog bl.a. Tysk og Engelsk. Desuden kan vi også klar undervisning på andre sprog med tolke.

I er altid velkommen til at kontakte køreskolen for yderlige informationer.